Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand Poul S. Sørensen

Næstformand Poul Erik Jensen

Kasserer Frank Eriksen

Sekretær Lene Søgaard Madsen

Bestyrelsesmedlem Tove Lykkegaard