Vi mangler tovholdere og udvalgsmedlemmer til flere aktiviteter

Mette er en fantastisk tovholder på Kvindeklubben og det ville være dejligt med flere tovholder(e) på alle andre aktiviteter.

Hvad laver en tovholder?

Tovholdere holder sammen på foreningen
 • Først og fremmest sørger for at låse op og have styr på eventuelle redskaber er på plads og klar til brug.
 • Formidler kritik, ros og forbedringsønsker til bestyrelsen
 • Tager imod nye deltagere på holdet og sørger for de føler sig værdsatte og velkomne.

Hvor mangles tovholder(e)?

 • Cykelture lørdag, gerne to eller tre tovholdere.
 • Gåture søndag, formiddag kl. 10:00 gerne to eller tre tovholdere.
 • Gåture søndag, eftermiddag kl. 13:00 gerne to eller tre tovholdere.
 • Outdoor Fitness onsdag, en tovholder.
 • Fitness Sædding, en tovholder.
 • Fitness Boldesager, en tovholder.
 • Fitness Gammelby, en tovholder.
 • Pilates Sædding, en tovholder.
 • Pilates Boldesager, en tovholder.
 • Pilates Gammelby, en tovholder.
 • Hatha Yoga, mandag Spangsbergskole, en tovholder.
 • Hatha Yoga, tirsdag Danmarksgade, en tovholder.
 • Restorativ yoga, mandag, Spangsbergskole, en tovholder.
 • Restorativ yoga, tirsdag, Danmarksgade, en tovholder.
 • Malekursus lørdage Boldesager, en tovholder.
 • Mavedans for begyndere. Spangsbergskolen, en tovholder.

Hvad laver et udvalgsmedlem?

 • planlægger
 • arrangerer
 • gennemfører
Udvalgsmedlemmer mødes fire gange om året

Hvor mangles 3 – 5 udvalgsmedlemmer?

 • Forplejningsudvalg
  • Spis sammen
  • Grillarrangementer
  • Julefrokost
  • kaffeborde
 • Udflugts og ferieudvalg
  • Dagsudflugter
  • Firmabesøg
  • Ferieture

Hvad er aktivitetsniveauet?

Tovholdere holder kontakt med formanden der viderebringer til bestyrelsen, hvis nødvendigt. Kontakten vil oftest være pr. telefon eller mail.

Udvalgsmedlemmer mødes hvert kvartal og laver de sidste tilretninger til annoncering i kataloget og arbejder med næste kvartals tilbud. Der kan forekomme ekstraordinære møder.

Melder du dig som tovholder eller udvalgsmedlem?

Så skriv til Poul på kontakt@poulss.dk og skriv hor du gerne vil være tovholder eller/og hvilket udvalg du gerne vil være medlem af.