Intro til/og planlægning af Læsekredse tirsdag den 25. august!

Foreningen Mennesker Mødes, etablerer på opfordring læsekredse, frem til foråret. Der er på forhånd 15 der ønsker at deltage, så der bliver mindst to hold. Skulle du også have lyst til at være med, så tilmeld dig her: http://www.menneskermødes.dk/index.php/vare/laesekredse-i-foreningen-mennesker-moedes/

Vi har indgået samarbejde med daghøjskolen, Exnersgade 4, der lægger lokaler til. Der indkaldes til opstartsmøde den 25/08/2020 kl. 17:00.

Helge Bech, der er skoleleder på Daghøjskolen, vil være tovholder på læsegrupperne, som vi forventer der skal være mindst to af.

Vi er vært ved en kop kaffe og vi skal finde ud af:

  • Hvornår skal læsekredsene afholdes
  • Skal kredsene være selvkørende eller?
  • Andre praktiske ting

Husk tilmelding: http://www.menneskermødes.dk/index.php/vare/laesekredse-i-foreningen-mennesker-moedes/