Vi går hver torsdag!

woman walking on pathway under the sun
Ulige uger fra Mågeparken lige uger fra Sæddingcentret !!

Torsdag i ulige uger fra P-pladsen i Mågeparken, overfor Blue Water Arena kl. 10:00

Torsdag i lige uger fra Kirken i Sæddingcentret kl. 10:00

Arrangementerne er et samarbejde mellem Træfpunk Sædding og Foreningen Mennesker Mødes.